La construcció sostenible aporta tres grans beneficis: l’adaptació a l’entorn físic, l’emissió de menys CO2 i la utilització de materials de baix impacte ambiental...